Oktatási anyagok

Oktatási anyagok

HHH oktató terep vázlat

Siklóernyős tankönyv

Siklóernyős "A" vizsga kérdéssor

Siklóernyős "B" vizsgat tételsor


HHH oktató terep vázlat

Az égtájak a szélirányt jelzik, a szél irány meghatározásánál az égtáj azt jelzi hogy honnan fúj a szél milyen irányú szélben repülhető, használható gyakorlásra,a terület. 

Siklóernyős "A" vizsga kérdéssor

AERODINAMIKA

1. Mit tudsz az áramlásba helyezett szárnyprofil körüli áramlásokról és a siklóernyõ kupolán ébredõ erõkrõl egyenes vonalú egyenletes siklásban?
2. Mit tudsz a siklóernyõ stabilitásáról és az instabil repülési helyzetek kialakulásának aerodinamikai okairól?
3. Ismertesd az átesést és kialakulásának okait aerodinamikai szempontból.
4. Mutasd be részletesen a felhajtóerõ keletkezésének módját a szárnyprofilon.
5. Miért változik a siklóernyõ sebessége fordulóban, és hogyan?
6. Mit tudsz a siklószámról, a felületi terhelésrõl és a siklási szögrõl?
7. Mi az állásszög, hogyan tudod befolyásolni, és mit okoz a változása?
8. Mutasd be a sebességpolárist és a siklóernyõ nevezetes sebességtartományait.

FELSZERELÉS ISMERET

1. Ismertesd a siklóernyõ fõ részeit és az egyes részek szerepét.
2. Ismertesd részletesen a beülõ részeit.
3. Ismertesd a siklóernyõ kupola felépítését és az egyes részek szerepét.
4. Ismertesd a siklóernyõ zsinórzatának felépítését.
5. Hasonlítsd össze egy elsõ nemzedékbeli, és egy csúcsernyõ szerkezeti felépítését.
6. Ismertesd a kiegészítõ és a védõ felszereléseket.
7. Ismertesd a siklóernyõ irányító és sebességszabályozó rendszereit.
8. Ismertesd a siklóernyõk kategóriába sorolási és tesztelési rendszerét.

METEOROLÓGIA

1. Mit tudsz a hõmérsékleti gradiensrõl?
2. Mit tudsz a ciklonról és az anticiklonról?
3. Mit tudsz a hidegfrontról és a melegfrontról?
4. Mit tudsz a zivatarfelhõ életciklusairól, felismerésérõl, veszélyeirõl?
5. Ismertesd a légállapot-határozókat és változásukat a magassággal.
6. Ismertesd a lejtõemelõtérrel kapcsolatos meteorológiai tudnivalókat.
7. Ismertesd a felhõk osztályozási rendszerét.
8. Ismertesd a talajközeli áramlások jellemzõit és veszélyeit.
9. Ismertesd a gomolyfelhõ kialakulását, életciklusait.
10. Mit tudsz általánosan a szélrõl?
11. Mit tudsz a földfelszín hõelnyelõ-visszaadó képességérõl?

12. Mit tudsz a helyi szelekrõl?
13. Ismertesd a légkör általános felépítését, és részletesen az alsó légkört.
14. Mit tudsz a turbulenciáról és hatásairól?
15. Mit tudsz a levegõ páratartalmáról és a páratartalom szerepérõl?
16. Mit tudsz a levegõ felmelegedésérõl és a felmelegedés szerepérõl?

REPÜLÉSTECHNIKA

1. Milyen startfajtákat ismersz, ismertesd azokat, melyiket mikor célszerû alkalmazni?
2. Ismertesd az 5 pontos ellenõrzés szerepét, helyes végrehajtását.
3. Ismertess 5db, a start során elkövethetõ gyakori hibát és a korrigálásukat.
4. Ismertesd a start körüli és a felszállás utáni ellenõrzési teendõket.
5. Milyen elven, mivel, és hogyan tudsz fordulni siklóernyõvel, mik a veszélyei?
6. Mit teszel, ha start után fordulnod kell, de a féked be van tekeredve?
7. Hogyan befolyásolja a szél a siklóernyõs repülést?
8. Hogyan repülsz turbulens viszonyok között, miért?
9. Mit tudsz a lejtõrepülés technikájáról?
10. Milyen süllyesztõ manõvereket ismersz, sorold fel azokat.
11. Mit tudsz a féloldalas csukódásról?
12. Mit tudsz a fülcsukásról?
13. Mit tudsz az átesés gyakorlati tudnivalóiról?
14. Mi a negatív forduló, mikor áll fenn a veszélye, mirõl ismered fel, mit teszel ellene?
15. Mikor nyitsz mentõernyõt, hogyan, mi az ajánlott döntési magasság?
16. Hogyan hajtasz végre egy nagy sebességû földetérést?
17. Hogyan szállsz le erõs szélben és szélcsendben?
18. Mi a kilebegtetés, mikor és hogyan csinálod, hogyan helyesbíted a túl magas - korai ? lebegtetést?
19. Ismertesd a leszállás technikáját: turbulencia, hátszél, oldalszél és fordulóból leszállás esetén.
20. Mit teszel, ha elkerülhetetlen a fának ütközésed, fára szállásod?

EGÉSZSÉGÜGY

1. Mit tudsz a napsütés veszélyeirõl?
2. Mit tudsz a kullancsok veszélyeirõl, az ellenük való védekezésrõl?
3. Ismertesd a folyadékfogyasztással és a táplálkozással kapcsolatos tudnivalókat.
4. Melyek a siklóernyõs sport jellegzetes sérülései, ezek okai, megelõzésük?
5. Ismertesd az elsõsegélynyújtás alapszabályait.

SZABÁLYZATOK

1. Ismertesd a lejtõrepülés szabályait.
2. Ismertesd a siklóernyõs kiképzés fokozatait a pilóta szintig, részletesen.
3. Milyen meteorológiai feltételek teljesülése esetén repülhetünk siklóernyõvel?
4. Ismertesd a repülõeszközök kitérési szabályait nyílt légtérben és termikben.
5. Ismertesd a csõrléses és a tandem repülések jogi feltételeit.
6. Milyen papírokkal kell rendelkeznie egy siklóernyõsnek?
7. Milyen körülmények között repülhet Növendék?
8. Ki hajthat végre siklóernyõs repüléseket?
9. Milyen jogi feltételeknek kell megfelelnie a repülõeszköznek?


Siklóernyős "B" vizsgat tételsor

AERODINAMIKA

:1. A szárnyvégek becsukódásának okai fordulóban.
2. Mit tudsz a helyzeti és a mozgási energia átalakulásáról?

FELSZERELÉS ISMERET:
1. Ismertesd a siklóernyosök egyesített muszerét és a beállítási lehetoségeit.
2. Ismertesd a mentoernyok fajtáit és felépítésüket.
3. Mit tudsz a felületi terhelés változtatásáról és hatásáról?
4. Mit tudsz a csörlés és a tandemrepülés szükséges kiegészíto
felszereléseirol?

METEOROLÓGIA:
1. Ismertesd a termik keletkezését, fajtáit, szerkezetét.
2. Ismertesd a légköri stabilitási helyzeteket.

REPÜLÉSTECHNIKA:
1. Mit tudsz a "B"-stallról?
2. Mit tudsz a zsákesésrol?
3. Mit tudsz a front-stallról?
4. Mit tudsz a merülospirálról?
5. Ismertesd a termikelés technikáját.
6. Ismertesd az eros szeles repülés technikáját.
7. Ismertesd a csorlés technikáját.
8. Ismertesd a távrepülés technikáját.
9. Hogyan hajtod végre a leszállást domboldalra, egyenetlen terepre, villanyvezetékre, vízbe, épületekre, szuk tisztásra?

EGÉSZSÉGÜGY:
1. Mit tudsz a távrepülés speciális egészségügyi vonatkozásairól?

SZABÁLYZATOK:
1. Melyek a tandem repülés jogi feltételei?
2. Melyek a távrepülés jogi feltételei?
3. Ismertesd részletesen a "Pilóta" vizsga feltételeit és a szinttel járó jogokat.
4. Ismertesd a lakott területek feletti repülés szabályait.
5. Mit tudsz a légtér szerkezetérol és a légtérigénylésrol?
6. Ismertesd a fobb verseny- és sportszabályokat.
7. Mit tudsz a távrepülési feladatfajtákról és a távigazolás rendjérol?
8. Ismertesd a teendoket baleset esetén.
9. Ismertesd a siklóernyozést szabályozó dokumentumokat.
10. Mit tudsz a biztosításokról?
11. Melyek a csörlos repülés jogi tudnivalói?
13. Ismertesd a segédmotoros repülés jogi feltételeit.